«Чыгыш адабияты жана искусствосу» Басма компаниясы» ЖЧК

Дареги: Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Т.Абдумомунов көчөсү 221 (FORT бизнес-борбору)

ИНН 00510201610147 ОКПО: 29783106

Э/эсеби: 1250820000607250 ФОАО”Халык Банк Кыргызстан-Бишкек ” Бишкек шаары, Т.Абдумомунов, 221

БИК 125008

0706 42 71 43

0706 42 71 43

vostok.literatura@mail.ru