УЛУУ ДӨӨЛӨТТҮН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

Баасы: 650 COM

Китептин тили: Кыргызча

Бул китеп окурмандарды Кытайдын дүйнөгө болгон көз карашы менен гана тааныштырбастан, ошодой эле эл аралык коомчулукта Кытай жооптуу мамлекет болуп саналышы тууралуу айтылган ар кандай оң, тескери ой-пикирлерге, талкууларга өз убагында жооп берген эмгек болуп да эсептелет.

Жыйнак чыгыштагы Улуу дөөлөттүн жоопкерчилиги тууралуу түшүнүктү кыйталык адистердин көз караштары аркылуу чагылдырып, эл аралык саясаттагы негизги актуалдуу көйгөйлөр: бейпилидикти камсыздоо, дүйнөдө тынчтыкты колдоо, жалпы өнүгүүгө жардам берүү боюнча өлкөнүн көз карашы да айтылган.

Байланышта болуңуз