КАРЫШКЫР ЦЗЫЛАНДЫН МҮДӨӨСҮ

Баасы: 235 COM

Китептин тили: Кыргызча

Бул чыгарма- кыялды жана кармашууну, жеңишти жана жеңилүүнү баяндаган окуя. Ургаачы карышкыр Цзылань жөлөнгөн жөлөгү жок калып, жападан жалгыз төрт бөлтүрүгүн тарбиялайт. Келечекте алардын бирөөсү кең Гамаэр талаасынын жол башчысы болушуна Цзылань өзүнүн күчүн, ден соолугун, сүйүүсүн, ал тургай өмүрүн дагы арнайт. 

Байланышта болуңуз